Feedback is niet alleen een sleutelproces in het onderwijsgebeuren zelf, maar ook een belangrijk handvat voor zowel leerkrachten als directies.

Specifiek voor directies onderwijs heeft Mens(en)werk modellen van bevraging en rapportage uitgewerkt die directies helpen in de ontwikkeling in hun functie. Mens(en)werk ondersteunt daarbij zowel in het kader van ontwikkeling van startende directies, als van de periodieke evaluatie van directies in hun loopbaan.  In dat kader kan de informatie van een bevraging voor zowel de directeur zelf, als het bestuur nuttige informatie aanreiken.

360° feedback als middel

We bevragen zowel leerkrachten als andere medewerkers van de school. Daarnaast kan ook inbreng van collega’s nuttige informatie geven. Voor een aantal scholen vroegen we ook de input van ouders, CLB, enz.

De bevraging verloopt online via een persoonlijke link die de deelnemers ontvangen.

(Semi)- anonimiteit

Omdat de bevraging anoniem gebeurt, voelen de respondenten zich vrij om eerlijk hun oordeel te geven over wat een leidinggevende in hun ogen goed doet en wat verbeterd kan worden. Mens(en)werk heeft als externe deskundige wel zicht over wie wat geantwoord heeft. Op die wijze is kwaliteitscontrole mogelijk. Zo kan het zijn dat we deelnemers contacteren voor verdere toelichting. De rapportage gebeurt anoniem : wie wat heeft aangegeven wordt daarbij niet weergegeven.

Hoe kan je feedback geven ?

Feedback wordt op twee belangrijke manieren gegeven om een ​​zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie te verkrijgen. Ten eerste door een reeks uitspraken te beoordelen die specifiek zijn ontworpen om de belangrijkste gedragingen en competenties te meten die belangrijk zijn voor effectieve directies. En ten tweede door middel van open vragen waarmee deelnemers hun ervaringen en suggesties kunnen overmaken.

Een feedbackrapport voor de directie

De resultaten worden verzameld in een gemakkelijk te lezen rapport dat de directie in staat stelt echt inzicht te krijgen in eigen sterke punten en ontwikkelingsgebieden en de impact die ze hebben op hun interacties met anderen.

Zo wordt de feedback van anderen alvast een bruikbare weg naar verdere ontwikkeling.

E-Mensenwerk © 2020 All rights reserved.

terug naar boven...