7 deugden van decretale graden

Decretale graden en leidinggevenden van managementteams dienen niet alleen over competenties te beschikken maar ook over een aantal ’deugden’ die te maken hebben met het werken voor de overheid en de voorbeeldfunctie die dit met zich meebrengt.

Gebaseerd op gedragsindicatoren aangereikt door mandatarissen van lokale besturen en door decretale graden zelf, kon de vroegere Mens(en)werk-lijst van 43 standaarden voor de algemeen directeur en 34 voor de financieel directeur worden geactualiseerd.

Daarnaast ontwikkelde mens(en)werk geïnspireerd door de 7 deugden een een model van deugden voor de decretale graden.  Het leidt alvast tot een inspirerende invalshoek voor wie naast de klassieke functiebeschrijvingen en competenties naar wat anders op zoek gaat.

  • Waarheid
  • Wettelijkheid
  • Professionaliteit
  • Ontwikkeling
  • Samenwerking
  • Openheid & verantwoordelijkheid 
  • Neutraliteit

E-Mensenwerk © 2020 All rights reserved.

terug naar boven...