0 items - €0.00 0
Welcome
map

Your personal legal resource,
built upon years of trust.

Contact us today

Let Me Fight For Your Future

Real Experience. No-Nonsense, Aggressive Representation. If you or a loved one is in trouble and you need to protect your legal rights, you want to hire an experienced lawyer who will represent you strongly and get you the best possible result. You need no-nonsense, aggressive representation.

01
02

Iam attorney Monica Williamson. I work closely with each of my clients. I don’t use a buffer of assistants and associates. I pick up my own phone, and I return my own messages and emails. I am easy to talk to, no matter the topic. And I have the experience and confidence you are looking for.

Call (727) 777-2569

Awards and Accomplishements

We Are Proud Of Our Achievements

03
04

What Our Clients
Say About Us

All testimonials

Onze consultants bouwen een relatie op met een gekwalificeerde supervisor of een groep van collega’s met wie ze hun beroepspraktijk kunnen toetsen. Daarnaast reflecteren ze over de praktijk en verwerken de feedback vanuit hun opdrachten en ervaring.

Supervisie, intervisie en professionele reflectie.

Onze consultants verbreden hun vaardigheden als evaluator of coach  door het volgen van ontwikkelingsinitiatieven, de evoluties in de sector en de specifieke materie.

Onze consultants beoordelen systematisch de kwaliteit van hun eigen  praktijk, bijvoorbeeld door feedback van hun cliënten, hun leidinggevende en andere relevante contacten.

Professionele ontwikkeling

Onze consultants beschikken over de kwalificaties, vaardigheden en ervaring die nodig zijn voor de aard van de opdracht.  Consultants verbinden er zich toe de grenzen van hun bekwaamheid niet te overschrijden.

Indien nodig moeten ze hun cliënt doorverwijzen naar een collega met meer ervaring of met geschiktere kwalificaties.

Professionele competentie

About Me and My Team

Monica Williamson is a trial attorney licensed in Florida and Tennessee since 2007 and 2006 respectively. Monica is rated as “Superb” on AVVO, the highest rating possible, is a “Client’s Choice” in 2012 for Federal Crime and is a “Top Contributor” for Federal Crime in 2012.

05

“No man is above the law and no man below it.”

– Theodore Roosevelt
Get free consultation
06

Latest News and Articles

View all news
Feedback en ontwikkeling voor directies onderwijs
01
Feedback en ontwikkeling voor directies onderwijs

Feedback is niet alleen een sleutelproces in het onderwijsgebeuren zelf, maar ook een belangrijk handvat voor zowel leerkrachten als directies. Specifiek voor directies onderwijs heeft Mens(en)werk modellen van bevraging en rapportage uitgewerkt die directies helpen in de ontwikkeling in hun functie. Mens(en)werk ondersteunt daarbij zowel in het kader van ontwikkeling van startende directies, als van de periodieke evaluatie van directies…

De 7 deugden van de decretale graden
02
De 7 deugden van de decretale graden

7 deugden van decretale graden Decretale graden en leidinggevenden van managementteams dienen niet alleen over competenties te beschikken maar ook over een aantal ’deugden’ die te maken hebben met het werken voor de overheid en de voorbeeldfunctie die dit met zich meebrengt. Gebaseerd op gedragsindicatoren aangereikt door mandatarissen van lokale besturen en door decretale graden zelf, kon de vroegere Mens(en)werk-lijst van 43…

07

contact us

Get in touch

address

123, Florida, IL 60606

contacts

(727) 777-2569
name@yoursite.com

E-Mensenwerk © 2020 All rights reserved.

Minimum 4 characters
terug naar boven...