nieuws

Het knipperlichttraject en knipperlichtgesprek

Nu evaluatie van medewerkers niet langer een verplicht gegeven  is, hebben de voorbije 2 jaar verschillende besturen hun evaluatiecyclus vervangen door een systeem van ‘opvolging en feedback’.  Hierdoor wordt het evaluatiegebeuren voorbehouden voor medewerkers die niet goed functioneren.  Om een dergelijke evaluatie te initiëren  komt een nieuw gesprek naar voor ‘het knipperlichtgesprek’. We onderzochten een 10-tal besturen[1] die de term ‘knipperlichtgesprek’ hebben opgenomen…

Lees verder

Feedback en ontwikkeling voor directies onderwijs

Feedback en ontwikkeling voor directies onderwijs

Feedback is niet alleen een sleutelproces in het onderwijsgebeuren zelf, maar ook een belangrijk handvat voor zowel leerkrachten als directies. Specifiek voor directies onderwijs heeft Mens(en)werk modellen van bevraging en rapportage uitgewerkt die directies helpen in de ontwikkeling in hun functie. Mens(en)werk ondersteunt daarbij zowel in het kader van ontwikkeling van startende directies, als van de periodieke evaluatie van directies…

Lees verder

De 7 deugden van de decretale graden

De 7 deugden van de decretale graden

7 deugden van decretale graden Decretale graden en leidinggevenden van managementteams dienen niet alleen over competenties te beschikken maar ook over een aantal ’deugden’ die te maken hebben met het werken voor de overheid en de voorbeeldfunctie die dit met zich meebrengt. Gebaseerd op gedragsindicatoren aangereikt door mandatarissen van lokale besturen en door decretale graden zelf, kon de vroegere Mens(en)werk-lijst van 43…

Lees verder

de 7 deugden van de organisatie

de 7 deugden van de organisatie

Plato bedacht 2400 jaar geleden al een systeem van ethiek gebaseerd op deugden. De filosoof geloofde dat deugden het beste aangemoedigd werden door er vragen over te stellen en erover te discussiëren. Dat werkte beter dan verklaringen en proclamaties. Over ethiek kan je dus leren door er met anderen over te praten. Overheden kunnen daarom een dialoog organiseren met leidinggevenden…

Lees verder

E-Mensenwerk © 2020 All rights reserved.

terug naar boven...