Over ons

Mens[en]werk – consultants

Mens[en]werk consultants begeleiden vraagstukken met betrekking tot mens en organisatie. Ons team bestaat uit ervaren psychologen die zich hebben gespecialiseerd in de menselijke aspecten van een organisatie.

Neem contact:

Telefoon  0495 36 65 06
Email: info@e-mensenwerk.be

Onze sterkte

Met méér dan 25 jaar organisatie-ervaring in de sectoren overheid, gezondheidszorg en onderwijs, kan u bij ons terecht voor vraagstukken met betrekking tot mens en organisatie

ONZE COMPETENTIE

Coaching van leidinggevenden 85%
Reorganisatie en fusies 90%
Strategisch beleid, personeelsbeleid 70%
Rekrutering & selectie 74%

Onze visie op kwaliteit

kwaliteitseisen

Onze consultants bouwen een relatie op met een gekwalificeerde supervisor of een groep van collega’s met wie ze hun beroepspraktijk kunnen toetsen. Daarnaast reflecteren ze over de praktijk en verwerken de feedback vanuit hun opdrachten en ervaring.

Supervisie, intervisie en professionele reflectie.

Onze consultants verbreden hun vaardigheden als evaluator of coach  door het volgen van ontwikkelingsinitiatieven, de evoluties in de sector en de specifieke materie.

Onze consultants beoordelen systematisch de kwaliteit van hun eigen  praktijk, bijvoorbeeld door feedback van hun cliënten, hun leidinggevende en andere relevante contacten.

Professionele ontwikkeling

Onze consultants beschikken over de kwalificaties, vaardigheden en ervaring die nodig zijn voor de aard van de opdracht.  Consultants verbinden er zich toe de grenzen van hun bekwaamheid niet te overschrijden.

Indien nodig moeten ze hun cliënt doorverwijzen naar een collega met meer ervaring of met geschiktere kwalificaties.

Professionele competentie

E-Mensenwerk © 2020 All rights reserved.

terug naar boven...