Evaluatie decretale graden

Voor de evaluatie van de decretale graden werd in het gemeentedecreet, zowel als OCMW-decreet een specifieke benadering uitgewerkt. Mens[en]werk adviseert daarbij het evaluatiecomité van het lokaal bestuur. De 360° feedback wordt ingevuld, gecheckt en verwerkt tot een beschrijvend verslag en dit conform de regelgeving.

Referenties: méér dan 80 lokale besturen (gemeente/OCMW).

Minimum 4 characters
terug naar boven...