Persoonijke coaching

Wat het is / kan zijn

Persoonlijke coaching? Coaching is een krachtig instrument om ‘leren’ te stimuleren en te ondersteunen. Verschillende competenties uit de persoolijke en interpersoonlijke sfeer zijn niet zomaar via opleiding te verwerven. Coaching is gericht op concrete situaties en concrete gedragsveranderingen.

Wijze van werken/aanpak

Tijdens onze coachtingtrajecten werken we met concrete situaties die u als topambtenaar of beleidsmaker meemaakt. We zetten de situaties met u in een breder perspectief en helpen door de juiste vragen om sterke keuzes te maken. Afhankelijk van de persoon wijzigt de rol van de coach: van luisterend oor, naar adviseur, naar stuurder, maar steeds met u onderweg. Voor persoonlijke coaching werken we enkel met begeleiders met achtergrond systeemdenken en ervaring in het werken met complexe settings. Bij coaching starten we steeds met een uitgebreide intake van 2 uur. Soms volstaat dit als impuls.

Onze coachingtrajecten omvatten in de regel trajecten van max. 20 u.

E-Mensenwerk © 2020 All rights reserved.

terug naar boven...