Samenwerking beleid – administratie

Vaststelling

Tussen  beleid en administratie ligt een spanningsveld. Dat spanningsveld wordt mee gecreëerd door percepties die bij beide partijen ontstaan omtrent mekaars rol.

“De administratie moet uitvoeren”

De administratie is meer dan alleen maar beleidsuitvoerder, maar is ook adviseerder en handhaver. Rollen die niet altijd evident zijn en sommige beleidsmakers het gevoel geven dat er op hun terrein getreden wordt.

“De politiek maakt het beleid”.

Ook dit klinkt theoretisch mooi, maar beleid maken is geen afgelijnde bezigheid. Waar begint en eindigt beleid maken en is acties opzetten juist geen invulling van  beleid.

 

Hoe we uw lokaal bestuur ondersteunen

In onze ‘brug’- begeleiding van administratie en politiek  bekijken we verschillende dimensies:

Enkele mogelijkheden in onze aanpak:

-Analyse van de onderlinge samenwerking in het lokaal bestuur via gesprekken met managementteam en College.

-Rol van de burgemeester en algemeen directeur.

-In kaart brengen van processen van besluitvorming en communicatie.

 Deze begeleiding is maatwerk. Elk bestuur heeft een eigen geschiedenis en staat voor andere uitdagingen.

Een begeleidinstraject loopt over max. 6 maand. Bij aanvang van het project en bij het afsluiten ervan wordt het effect gemeten.

 

E-Mensenwerk © 2020 All rights reserved.

terug naar boven...