Kwalliteiten

Professionele ontwikkeling

Onze consultants verbreden hun vaardigheden als evaluator of coach  door het volgen van ontwikkelingsinitiatieven, de evoluties in de sector en de specifieke materie. Onze consultants beoordelen systematisch de kwaliteit van hun eigen  praktijk, bijvoorbeeld door feedback van hun cliënten, hun leidinggevende en andere relevante contacten.

Lees verder

Professionele competentie

Onze consultants beschikken over de kwalificaties, vaardigheden en ervaring die nodig zijn voor de aard van de opdracht.  Consultants verbinden er zich toe de grenzen van hun bekwaamheid niet te overschrijden. Indien nodig moeten ze hun cliënt doorverwijzen naar een collega met meer ervaring of met geschiktere kwalificaties.

Lees verder

E-Mensenwerk © 2020 All rights reserved.

terug naar boven...